Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2015

roseth
Jeśli ona jest niesamowita, nie będzie łatwa. Jeśli jest łatwa, nie będzie niesamowita. Jeżeli jest warta Twoich wysiłków, nie poddasz się. Jeśli się poddasz, wtedy jest jasne, że to Ty nie jesteś jej wart.
— Bob Marley
Reposted from3freya 3freya viaiamdreamer iamdreamer
roseth
0387 ab59
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamefir mefir
roseth
Reposted fromplotkara plotkara viamefir mefir
roseth
roseth
Reposted frommeem meem viasavor savor
roseth
8797 782b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianewnightmare newnightmare
roseth
Jeśli przechodzisz przez piekło, nie zatrzymuj się.
— W. Churchill
Reposted fromcreure creure vianewnightmare newnightmare
roseth
- Kocham cię, bo mi przerywasz i to często. Kocham cię, bo jesteś piękna, inteligentna i seksowna.
- Zawstydzasz mnie.
- To kolejny powód. Nie zdajesz sobie sprawy jak na mnie działasz. Śmiejesz się jak czteroletnia dziewczynka. Nigdy się nie poddajesz, jesteś niesamowita.
- Ty też. Dlatego, że potrafisz to wszystko powiedzieć.
— Gossip Girl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafuck-off fuck-off
roseth

- Kto normalny kupuje dziś dziewczynie kwiaty bez okazji?

- A co w tym dziwnego? Przecież chodzi o to, żeby była szczęśliwa.

— Ł. o.O
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viafuck-off fuck-off
4948 3291
Reposted fromNanutka Nanutka viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 05 2014

roseth
Reposted fromtake-care take-care viabadgal badgal
roseth
4911 54b9 500
Reposted frommorgai morgai viascorpix scorpix
roseth
4896 00f5
Reposted fromcalifornia-love california-love viascorpix scorpix
roseth
9512 1362
Reposted fromretaliate retaliate viascorpix scorpix

August 13 2014

roseth
2029 7be1
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viamefir mefir
roseth
7460 78e4
Reposted fromgemma gemma viaromantycznosc romantycznosc
roseth
8011 0576
Reposted fromretaliate retaliate viascorpix scorpix
roseth
4345 4195
Reposted fromfilmowy filmowy viajointskurwysyn jointskurwysyn
roseth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl